Rusztowania Bosta 70

PROFESJONALNE RUSZTOWANIA - WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA

Rusztowanie Bosta 70 to ramowe rusztowanie systemowe z elementami do natychmiastowego użycia. Umożliwia ono elastyczne dostosowanie rusztowania do wszystkich obiektów, także nietypowych. W tym systemie możliwe jest wykonanie:

 • rusztowań fasadowych,
 • rusztowań przejezdnych,
 • rusztowań wsporczych,
 • rusztowań osłonowych.

Rusztowanie składa się z elementów podstawowych i dodatkowych. Dla bezpieczeństwa i długiego okresu używanie części stalowe rusztowania są cynkowane ogniowo, a elementy drewniane są zaimpregnowane. Podesty, ramy, dźwigary i krawężniki o różnej długości umożliwiają całkowite dopasowanie rusztowania do kształtu obiektu budowlanego.

Elementy podstawowe:

 • podstawki śrubowe, także z przegubem,
 • podstawki sztywne,
 • ramy stalowe w pięciu rozmiarach,
 • podesty w pięciu rozmiarach – usztywniają rusztowanie w poziomie,
 • stężenia ukośne,
 • wsporniki poszerzające – umożliwiają zwiększenie szerokości rusztowania,
 • poręcze ochronne wraz ze słupkami montażowymi,
 • ramy krańcowe,
 • krawężniki drewniane i stalowe,
 • drabinki i schody,
 • uchwyty,
 • podpory,
 • dźwigary,
 • wsporniki,
 • zabezpieczenia,
 • osłony i złącza.

Uwagi:
Uprawnione do montażu, demontażu i eksploatacji rusztowania są wyłącznie osoby, które zapoznały się z instrukcją montażu, odbyły szkolenie BHP oraz posiadają odpowiednie uprawnienia montażysty rusztowań. Można używać wyłącznie oryginalnych i nieuszkodzonych elementów rusztowań. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem ich oryginalności, stanu i bezpieczeństwa. Należy przestrzegać przepisy budowlane i przepisy BHP. Osoby montujące i demontujące powinny być wyposażone w indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Za bezpieczeństwo podczas montażu i demontażu rusztowań odpowiedzialna jest firma zajmująca się wznoszeniem rusztowania. Przy montażu wciągarek należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ramy, na której montowany jest wysięgnik wciągarki. Rama pionowa musi zostać na dole i górze dodatkowo zakotwiona do ściany, a także zabezpieczona stężeniem pionowym. Należy bezwzględnie przestrzegać postanowień z dokumentacji techniczno-ruchowej stosowanych wciągarek przy pracach montażowo-demontażowych.

Producentem systemu jest Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. Wiele części systemu można wykorzystywać z innymi systemami rusztowań tego producenta, np. Bosta 100 i Modex.

Do pobrania

BOSTA 70 – Dokumentacja techniczno-ruchowa